tncibanner

پیکت و یکمین نوروب نشریه بریشنیه ایران زمین شیرت

پیکت و یکمین نوروب نشریه بریشنیه ایران زمین شیرت. در این شماره و دو شماره بعد از فایل در مورد مفهوم بازاریابی کلیدی و ارزشمند نسل پنجم.

تعریف بازاریابی

ارائه یک تعریف واحد برای کار بازاریابی دشوار است. برای درک مفهوم کامل بازاریابی، می توان گفت که بازاریابی ایجاد یک ارزش است.

از نظر فیلیپ کاتلر، بازاریابی فرآیندی است که در آن شرکت ها با مشتری درگیر می شوند و روابط پایداری با آنها برقرار می کنند و در نهایت برای مشتری ارزش ایجاد می کنند و در ازای آن ارزش را کشف می کنند. به عبارت دقیق تر، بازاریابی، دانش و هنر برای کشف، خلق و ارائه ارزش، با هدف رفع نیازهای یک بازار واحد، همان سود است.

بهترین تعریف بازاریابی را زمانی می توان ارائه داد که استراتژی بازاریابی در مرکز و عامل موفقیت سازمان باشد.

بازاریابی با یک تعریف محدود نمی شود و می تواند فراتر از همه تعاریف عمل کند.

در این شماره از نشریه می خوانیم:

سخنان سردبیر: حضرت زینب (س) الگویی است که شفاهی نمی شود.

مدیر عامل ایران برایمینی بانک: سرمایه، سرمایه انسانی بانک واقعی است

بانک اطلاعات فناوری هلدینگ، مدیران میزبان شعب استانها

جدیدترین تغییرات برنامه های رادیو صدای ایران

تحدیق محمر محرم ایران زمین

گزارش، مقاله، پرونده، گفتگو و مصاحبه با مدیران موفق، فناوری، بانک های جهانی، دانش، دانش ایرانی، فرآیند، سلامت، سرزمین ایران در رسانه ها، آشنایی با نحوه کاشت و پرورش گیاهان از جمله بخش های جذاب نشریه. زمین است

برای یافتن نشریه شماره 51 اینجا را کلیک کنید.

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما