5 معما جالب با همین جواب

فرارو-هل سلمال و معماهای هوش روش به اختبار رست بریا برازی هوش روش است. در این مطلب 5 پازل را برای شما آماده کرده ایم. سعی کنید این مشکلات را بدون نگاه کردن به پاسخ ها حل کنید. پاسخ معلمان در انتهای مقاله قابل مشاهده است.

ماماها
پازل اول:
اگر دو تایپیست دو صفحه را در دو دقیقه تایپ کنند، چند تایپیست 18 صفحه را در 6 دقیقه تایپ می کند؟

پازل دوم:
در یک مزرعه، یک تکه علف جادویی وجود دارد که هر روز به دو عدد تبدیل می شود. اگر در روز اول یک تکه علف وجود داشته باشد، در روز دوم این علف به دو قسمت تقسیم می شود و حدود 10 روز طول می کشد تا کل زمین با علف پوشانده شود. چقدر طول می کشد تا نیمی از زمین با چمن پوشانده شود؟

Mystery Mon:
زن و شوهر هفت پسر و هر پسر یک خواهر دارند. این خانواده چند نفر هستند؟

راز چهارم:
یک تاجر یک اسب را به قیمت 10 دلار می خرد و آن را به قیمت 20 دلار می فروشد. سپس همان اسب را 30 دلار می خرد و 40 دلار می فروشد. سود کل این مرد از این دو معامله چقدر است؟

راز پنجم:
برادری به برادرا کھرادرش میگوید: دو سال پیش با برادرم سه ساله بودم. بعد از سه سال صاحب دو برادر خواهم شد. هر کدام چند سال دارند؟

با مادر

پاسخ به مادران
پاسخ پازل اول:
6 تایپیست. هر تایپیست 1 صفحه را در 3 دقیقه تایپ می کند.

پاسخ پازل دوم:
چمن هر روز دو بار تسطیح می شود، بنابراین اگر در روز نهم نیمی از زمین پوشیده از علف باشد، در روز دهم تمام زمین پوشیده از علف است. بنابراین 9 روز طول می کشد تا نیمی از زمین پوشیده از علف باشد.

پاسخ این معما این است:
ده نفر

پاسخ چهارم است:
بیست دلار

پاسخ پازل پنجم:
برادر بزرگتر 17 ساله و کوچکتر 7 ساله است. دو سال پیش آنها 15 و 5 ساله بودند و سه سال بعد آنها 20 و 10 ساله خواهند شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم